Pružanje savjetodavne i psihološke pomoći ovisnicima i članovima obitelji

Provest će se kao Individualno savjetovanje za osobe s problemom ovisnosti, osobe u riziku za razvijanje problema ovisnosti te članove obitelji

ili

Obiteljsko savjetovanje kao sastanak s ovisnicima i članovima njihovih obitelji, a  provodit će se u obliku pojedinačnih radionica u kojoj sudjeluje samo jedna obitelj ili grupnih radionica više obitelji.

Cilj savjetovanja je osposobljavanje pojedinca za samostalno suočavanje sa životnim problemima te osnaživanje njihovih potencijala kako bi ublažili osobne slabosti i razvili svoje snage te u potpunost iskoristi preostali prostor za osobnim napredovanjem. Dakle, glavni je cilj savjetodavnih intervencija naučiti pojedinca vještinama samopomoći.  Savjetodavnim radom nastoji pomoći pojedincu da dođe do cilja, a cilj je rješenje (ili barem smanjenje intenziteta i trajanja) problema.

Cilj je ove aktivnosti jačanje kompetentnosti za rješavanje problema, osposobljavanje i osnaživanje vještina samopomoći ovisnika i članova njihove obitelji.