Projekt TU SAM ZA TEBE! odobren je u sklopu Poziva: „Jačanje kapaciteta OCD-a za odgovaranje na potrebe lokalne zajednice“.

Svrha i cilj projekta je jačanje kapaciteta udruga za provedbu aktivnosti prilagođenih lokalnim potrebama, jačanje kapaciteta OCD-a za neposredan rad na području socijalnog uključivanja te unaprjeđenje kapaciteta za pružanje učinkovitog odgovora na potrebe lokalne zajednice u kriznim situacijama.


NAZIV PROJEKTA

TU SAM ZA TEBE!

NOSITELJ PROJEKTA

Udruga za suzbijanje zloupotreba droga i pomoći obitelji ovisnika ''Nada''

PROJEKTNI PARTNERI

Grad Zadar

UKUPNA VRIJEDNOST

461.523,40 kn (100% bespovratna sredstva)
Sufinanciranje iz ESF-a: 392.294,89 (85%)
Sufinanciranje iz državnog proračuna RH: 69.228,51 (15%)

RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA

23.6.2022. – 23.6.2023.

OPERATIVNI PROGRAM

Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

FOND

Europski socijalni fond


Projekt TU SAM ZA TEBE! ima za cilj provedbom edukacija, programa podrške i motivacije, savjetovanjem, izradom priručnika te organizacijom volonterskih aktivnosti postići ujednačen razvoj civilnog društva i ojačati kapacitete OCD-a za provedbu aktivnosti prilagođenih lokalnim potrebama s naglaskom na djelovanje u kriznim situacijama i području socijalnog uključivanja, osnažiti svijest građana o problemima ovisnika, a krajnjim korisnicima osigurati bolju kvalitetu života.

Glavne aktivnosti planirane projektom:

  • edukacije, predavanja i tribine
  • savjetodavna i psihološka pomoć
  • individualna terapija
  • program podrške i motivacije ranjivih skupina
  • izrada digitalnog priručnika za samopomoć i podršku ranjivim skupinama
  • poticanje volonterstva u lokalnoj zajednici

Krajnji korisnici projekta su roditelji i ostali članovi obitelji ovisnika, ovisnici, stručnjaci i profesori u osnovnim i srednjim školama, sve osobe koje se privatno ili poslovno susreću s problemom ovisnosti, stručna javnost,  OCD-i  koje neposredno rade s ovisnicima i članovima njihove obitelji. 

Odmah na početku provedbe projekta izradit će se web stranica na kojoj će se kontinuirano objavljivati sve informacije o budućim aktivnostima, a većina projektnih aktivnosti i isporučevina bit će javno dostupno putem web stranice (snimke predavanja, tribina, digitalnog priručnika za samopomoć i podršku ranjivim skupinama).

Kroz provedbu planiranih aktivnosti ojačat će se kapaciteti ciljne skupine za poticanje i uključivanje ovisnika u programe liječenja, razbiti predrasude te ojačati znanje o ovisnosti.