Najčešća je podjela na: 

  • Legalne: alkohol, duhan, otapala, pojedini lijekovi na recept 
  • Ilegalne: preparati kanabisa (marihuana i hašiš), amfetamini (speed, ectasy), opijati (heroin, morfij, ketamin, metadon), halucinogeni (LSD, kokain, crack)… 
  • Ovisnost modernog doba/Bihevioralne ovisnosti koje nisu vezane uz psihoaktivno sredstvo već aktivnost: ovisnost o novim tehnologijama (Internet, društvene mreže, videoigre) i ovisnost o kockanju

Kad govorimo o ovisnostima obično su nam prve asocijacije na ovisnost o psihoaktivnim tvarima, alkoholu ili cigaretama. 

Suvremeno društvo prate brojne promjene u svim područjima života pa tako i kada je u pitanju problem ovisnosti. Moderne ovisnosti više nisu povezane sa štetnim supstancama već prvenstveno s ponašanjima kojima robujemo, a koja sve više nalikuju opsesijama. 

U današnje vrijeme imamo cijelu lepezu novih ovisnosti. Neke od njih su: ovisnost o televiziji, mobitelima, računalima, video igrama, adrenalinu, društvenim mrežama…. 

Moderne ovisnosti su kompleksno područje budući da ih je teško do kraja definirati upravo zato što nisu povezane sa zloupotrebom tvari. One kao takve nemaju jedinstvenu definiciju kao ni jedinstvenu podjelu na različite oblike/vrste, jer je riječ o relativno novom fenomenu koji se svakim danom sve više proučava i širi.  

Upotreba interneta je u stalnom porastu, osobito među mladim osobama, pa je samim time vremenom počeo rasti interes i za potencijalne štetne učinke koje prekomjerna upotreba interneta može imati. Ovisnost o internetu je od svibnja 2013.g. službeno na listi mentalnih poremećaja. 

Svi navedeni poremećaji karakterizirani su povećanom napetošću prije i osjećajem olakšanja i zadovoljstva za vrijeme i nakon izvršenja radnje, koja je bez vidljivog motiva, a kojom je osoba stalno preokupirana. Često ponavljanje direktno šteti materijalnim, radnim, socijalnim i obiteljskim uvjetima pacijenta. Kada govorimo o ovisnosti o internetu valja istaknuti da taj pojam podrazumijeva više ovisnosti: ovisnost o samom mediju te ovisnost o različitim sadržajima medija: društvene mreže, chat, surfanje, pornografija, online kockanje, online igrice.